Over Let’s Co

Over Let's co!

 
communicatie - alet hooikammer - lets co - professioneel interimbureau

Let’s Co! is een professioneel interimbureau voor programma- en beleidsmanagement inzake organisatie en communicatie vraagstukken. Zij biedt ondersteuning bij verandertrajecten, reorganisaties, optimalisatie binnen organisatie-onderdelen, positionering en profilering. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Het bieden van toegevoegde waarde in deze trajecten is een belangrijk uitgangspunt van Let's Co!
 
Eigenaar is Alet Hooikammer. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in verschillende branches in de functie van hoofd communicatie en marketing, marketing manager, programmamanager, projectleider. De opdrachten betroffen o.a. positioneringsvraagstukken, herinrichtingstrajecten, reorganisaties, programmamanagement, woordvoering bij o.a. MultiCopy, DA, Bouwfonds Hypotheken, Pensioenfondsen, Specsavers, Arbo Unie, LSG-Rentray (nu Intermetzo), CIZ, Moving Intelligence en de Nationale Politie.
Let's Co! komt met een heldere aanpak en realistische, pragmatische adviezen. Waarbij de wensen van de klant centraal staan.
 
Specialiteiten:
Als strategisch adviseur werk ik met de mensen in de organisatie samen aan de verander- c.q. verbetertrajecten; van Raad van Bestuur tot middenmanagement. Ik heb ervaring in diverse typen organisaties, zoals zakelijke/financiële dienstverlening, zorg en retail organisaties. Ik opereer zowel in de rol van adviseur als uitvoerder. Ook word ik regelmatig gevraagd als interim (programma/project)manager. Opdrachten die ik doe, raken het snijvlak van organisatie en communicatie, waarbij een veranderproces vaak de directe aanleiding is voor de opdracht.