Opdrachtgevers

Voor wie werken wij?

 

Let's Co! kent diverse opdrachtgevers. De opdrachten zijn vaak een mix van organisatie en communicatie, waarbij een verandering of een nieuw te lanceren onderdeel binnen een organisatie vaak de aanleiding is voor de opdracht.
Recente opdrachten zijn:

• Adviseur profilering en communicatiebeleid Moving Intelligence/Technocon
• Management adviseur Dienst ICT bij de Nationale Politie
• Programmamanager inzake het veranderprogramma van CIZ dat het CIZ moet voorbereiden op de uitvoering van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015
• Projectleider Borging telefonische bereikbaarheid na reorganisatie bij het CIZ
• Programmamanager voor implementeren van nieuw ICT systeem ter ondersteuning van het indicatiestellingsproces bij het CIZ
• Transitie van justitiële jeugdinrichting Rekken naar OBC Nieuwmarke in opdracht van Intermetzo
• Communicatieadviseur ter ondersteuning op de afdeling Communicatie in opdracht van Intermetzo
• Ontwikkeling en lancering Expertisecentrum voor kwetsbare meiden Flevoland in opdracht van Provincie Flevoland en Traverse Flevoland - www.eckm.nl
• Ontwikkeling nieuwe brochurelijn voor Nieuw Veldzicht, Almere
• Opstellen communicatieplan Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd - www.awfzj.nl
• Projectsecretaris herinrichitng bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering in opdracht van het CIZ (Centrum Indicatiestelling voor Zorg)
• Ondersteuning bij project herinrichting afdeling Strategie in opdracht van het CIZ

 
 
 

lets-co opdrachtgevers - intermetzo
lets-co opdrachtgevers - expertisecentrum kwetsbare meiden
lets-co opdrachtgevers - academische-werkplaats
lets-co opdrachtgevers - moving intelligence
lets-co opdrachtgevers- ciz